Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp

Kursen behandlar den intellektuella och vetenskapliga kulturens framväxt samt dess relation till samhället från antiken till och med upplysningen.

Kursen motsvarar tillsammans med kursen Den moderna tidens idéhistoria en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

Kursupplägg

I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från antiken till och med upplysningen. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av följande två delkurser:

Delkurser

  • Antiken och medeltiden (7,5 högskolepoäng).

Delkursen behandlar bland annat den antika grekiska filosofin, senatikens filosofskolor, kyrkofäderna samt skolastiken.

  • 2. Från renässansen till och med upplysningen (7,5 högskolepoäng).

Delkursen behandlar bland annat renässansen, reformationen, den vetenskapliga revolutionen samt upplysningen.

Undervisning

 Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt - se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examinator

Examinatorer hösten 19

Annika Berg
Karin Dirke

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen