Den moderna tidens idéhistoria, 15 hp

Kursen behandlar idéer under den moderna tiden, det vill säga från sekelskiftet 1800 och fram till våra dagar.

Här behandlas den moderna tidens världsbilder, synen på naturen, samhället och människan. Kursen motsvarar tillsammans med halvfartskursen Idéhistoria, från antiken till upplysningen, 15 hp. en genomförd kurs Idéhistoria I, 30 hp.

Kursupplägg

I kursen studeras huvudlinjer i den västerländska idéhistorien från franska revolutionen fram till våra dagar. Särskild vikt läggs vid centrala idéer, problemkomplex och begrepp. Kursen utgår från litteratur om perioden men också från ett antal källtexter. Kursen är kronologiskt upplagd och består av två delkurser:

Delkurser

  • Från franska revolutionen till fin de siècle (7,5 högskolepoäng).

Delkursen behandlar bland annat romantiken, de politiska ideologiernas framväxt, idéer om bildning samt utvecklingslära.

  • Från sekelskiftet 1900 till våra dagar (7,5 högskolepoäng).

Delkursen behandlar bland annat moderna människouppfattningar, totalitarism, existentialism, strukturalism samt postmodernism.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarierna är obligatoriskt - se Kunskapskontroll och examination nedan. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Examinator

Examinatorer hösten 19

Victoria Fareld
Thord Silverbark

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen