Go to this page on our english site

Feminismens klassiker

 • 7,5 hp

Kursen ger en idéhistorisk grund till studiet av feminism i historia och samtid. Särskild uppmärksamhet riktas mot hur feministiska perspektiv presenteras i universitetsundervisning och dagens media.

Kursen rymmer både äldre källtexter och nyare litteratur samt ger personlig fördjupning i en av tre olika inriktningar: Gynecéer och kvinnokataloger, Klassiska verk och enskilda författare respektive Akademiska texter.

Det här är en kurs som inte ges varje termin, kontakta studierektor Thord Silverbark för mer information, thord.silverbark@idehist.su.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i mån av resurser.

  Examination

  Kursen examineras genom en inlämningsuppgift i form av ”en portfölj”. Innehållet i denna portfölj ska visa att man uppnått kursens mål – tänk på att tydligt referera till kurslitteratur och kursinnehållet. Omfånget är begränsat till 20 sidor och portföljen måste rymma en egen studie (ämne bestäms i samråd med examinator). I övrigt kan portföljen innehålla egna recensioner, reflektioner, kommentarer eller annat relevant material som kommenteras. En del av uppgiften består i valet av innehåll i portföljen som skall inlämnas i skriftligt form.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

   

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen