Feminismens klassiker, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en idéhistorisk grund till studiet av feminism i historia och

samtid. Särskild uppmärksamhet riktas mot hur feministiska perspektiv

presenteras i universitetsundervisning och dagens media. Kursen rymmer både

äldre källtexter och nyare litteratur samt ger personlig fördjupning i en

av tre olika inriktningar: Gynecéer och kvinnokataloger, klassiska verk och

enskilda författare respektive akademiska texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen