Medicinens historia och kultur, 7,5 hp

Syftet med kursen är att erbjuda en avancerad introduktion till några centrala perspektiv och angreppssätt inom dagens medicinhistoriska forskning.

Kursen belyser exempelvis diskussioner om medicinens förhållande till skiftande kunskapsformer och vetenskapsbegrepp från renässansen och framåt. Andra aktuella inriktningar och problem inom området som behandlas rör medicinska bilder och visuella praktiker, historier om kroppar, samt medicinens relation till publika kulturer.

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen ges i mån av resurser.

Examination

All examinering sker i seminarieform. Full närvaro krävs; viss frånvaro kan kompenseras skriftligt. Kursen kan läsas som enstaka kurs eller ingå i Idéhistoria: Magisterkurs eller Masterkurs.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen