Foucault - historiska och kritiska perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar Foucaults tänkande från sent 50-tal till hans död 1984. Den historiska bakgrunden, liksom skiftande ställningstaganden från en mer eller mindre strukturalistisk period till frågor om makt och sanning och den sena fasens intresse för sexualitet och subjektet, kommer att diskuteras. Kritiska synpunkter på hans verk kommer även att uppmärksammas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen