Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Foucault - historiska och kritiska perspektiv

  • 7,5 hp

Kursen behandlar Foucaults tänkande från sent 50-tal till hans död 1984.

Den historiska bakgrunden, liksom skiftande ställningstaganden från en mer eller mindre strukturalistisk period till frågor om makt och sanning och den sena fasens intresse för sexualitet och subjektet, kommer att diskuteras. Kritiska synpunkter på hans verk kommer även att uppmärksammas.