Kulturhistoria som teori och metod, 7,5 hp

Om kursen

Denna kurs behandlar kulturhistoria som en gren av historievetenskaperna. Speciellt behandlar kursen de teoretiska perspektiv på ”kultur” som utvecklats sedan mitten av 1900-talet. Särskilt fokus läggs också på metod: vilka historievetenskapliga problem och studier blir möjliga med ett kulturhistoriskt perspektiv? Hur gör vi när vi skriver kulturhistoria? Kursen behandlar såväl centrala begrepp som mening och materialitet, som aktuella forskningsteman som sinnes- och känslohistoria.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen