Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Historia, minne, glömska

Minne är idag ett av historievetenskapens viktigaste begrepp. Den här kursen behandlar hur 1900-talets växande intresse för minnesfrågor, paradoxalt nog, hänger samman med föreställningar om tilltagande glömska och historielöshet.

Dresden 1945

Intresset för minne kan ses som ett symptom på en kris inom traditionell historiografi, som en återspegling av de politiska och sociala förändringar som gav livskraft åt det sena 1900-talets diskussioner om historiens slut. Det kan också ses som en reaktion på modernitetens traumatiska erfarenheter och som uttryck för psykoanalysens intåg i historiografin med dess betoning på det existentiella och genomlevda.

Vi diskuterar relationen mellan minne och historia utifrån teoretiker som Maurice Halbwachs, Pierre Nora, Paul Ricoeur och Aleida Assmann och med utgångspunkt i begrepp som kulturellt minne, minnesplatser, trauma, och vittnesbörd samt i Friedrich Nietzsches kritiska fråga hur mycket minne ett samhälle behöver.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom inlämning av skriftlig uppgift och muntlig presentation vid seminarier.

  Examinator

  Vårterminen 2023

  Victoria Fareld, universitetslektor, docent

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
  Studentexpedition