Det kritiska tänkandets traditioner, 7,5 hp

Om kursen

Vad innebär det att tänka kritiskt? Vad är det ”kritiska” i ett kritiskt tänkande? Kursen ger en grundläggande

introduktion till det kritiska tänkandets historia. Historiska nyckeltexter författade under 1700- och 1800-talen

(av Kant, Marx, Nietzsche m.fl.) läses parallellt med centrala sentida kommentarer (Benjamin, Derrida,

Foucault m.fl.). Härigenom ger kursen såväl en grundläggande orientering i kritiska traditioner som kunskap

om hur dessa traditioner ständigt aktiveras och omprövas i nya samhälleliga och historiska sammanhang. Med

utgångspunkt i en förståelse av kritiskt tänkande som en praktik snarare än en teori eller metod ges en rad

olika perspektiv och färdighetsträning som skapar förutsättningar för den studerandes eget kritiska tänkande.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen