Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kunskapshistoria: Perspektiv och problemställningar

 • 7,5 hp

Vad är kunskap? Denna fråga har sysselsatt tänkare i århundraden, och deras svar har i sin tur studerats i bland annat filosofi-, idé-, och vetenskapshistoria. Under de senaste decennierna har forskare börjat prata om kunskapshistoria som ett nytt forskningsfält. Men vad är det egentligen?

Denna kurs ges på avancerad nivå och diskuterar kunskapshistorias relation till forskningsområden som vetenskapshistoria och idéhistoria. Vilken roll har kunskapshistoria på ett bredare humanvetenskapligt fält? Vi utforskar även kunskapsbegreppets mångtydighet, både som historisk och analytisk kategori. Hur förhåller sig kunskap till begrepp som vetenskap, information, idéer, och hur har denna relation ändrats över tid? 

Internationell inblick

Genom seminarieteman som ”kunskapsutövare”, ”kunskapsmedier”, och ”kunskap i rörelse och förändring” vill denna kurs ge inblick i problemställningar och perspektiv i internationell forskning såväl som färdigheter i att bedriva kunskapshistoriska studier.

Kursen fokuserar på perioden 1700–1950 och kombinerar läsning av historiskt källmaterial och forskningslitteratur.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska.

  Examinator

  Kursen examineras genom inlämningar av skriftliga uppgifter och muntliga prestationer vid seminarier.

 • Kontakt