Go to this page on our english site

Idéhistorisk metodkurs

 • 7,5 hp

Kursen behandlar metodproblem inom humaniora med tonvikt på idéhistoriska studier.

Vad innebär det att skriva ett vetenskapligt arbete? Hur handskas man med det praktiska hantverket och med erforderliga teoretiska redskap? Vad innebär problemformulering, kontextualisering, historisering, reflexivitet? Kursen utgår från studiet av teoretiska texter och avhandlingar. Examinering sker i seminarieform.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer vid seminarier samt en skrivuppgift.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen