Idéhistorisk metodkurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar metodproblem inom humaniora med tonvikt på idéhistoriska studier. Frågor som innebörden av ett kontextuellt perspektiv, historisering, begreppshistoria, beskrivning och förklaring samt frågor om betydelsen av spatiala, kroppsliga och mediala perspektiv. Kursen utgår från studiet av introduktionstexter och forskningsartiklar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen