Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sinnenas idéhistoria

Våra sinnen bedrar oss men vi måste ändå lita på dem. Sinneserfarenheten utgör grunden till vår kunskap om världen, ändå fokuserar vi sällan på sinnena i historien.

The five senses or Summer, by Sébastien Stoskopff

Filosofer, teologer, vetenskapsmän och författare har haft mycket skiftande uppfattningar om sinnenas status och inbördes förhållande. Denna kurs ger en översikt över den humanistiska sinnesforskningen och gör nedslag i synen på sinnena i den västerländska historien från antiken till våra dagar.

Studenternas omdöme om kursen:

– Den här kursen har nog varit en av de mest givande jag gått på ett universitet.

 • Kursupplägg

  Det här är en kurs som inte ges varje termin. Kontakta studierektor Annika Berg för mer information: annika.berg@idehist.su.se.

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer med undervisning i form av en serie seminarier, inklusive ett introduktionstillfälle. Seminarierna är obligatoriska.

  Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida.

  De terminer då kursen saknar tillfällen kan kursen, på förfrågan och i mån av lärarresurser, istället erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid ett introduktionstillfälle samt ha mejlkontakt.

  Examination

  För att bli godkänd krävs aktivt deltagande, en muntlig redovisning samt en inlämningsuppgift i form av en ”portfölj”.

  Examinator

  Vårterminen 2022

  Elisabeth Mansén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria
  Studentexpedition