Sinnenas idéhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Sinneserfarenhet utgör grunden till vår kunskap om världen. Filosofer,

teologer, vetenskapsmän och författare har haft skiftande

åsikter om sinnenas kapacitet och inbördes förhållande. Kursen

orienterar om den humanistiska sinnesforskningen och gör nedslag i

synen på sinnena i den västerländska historien från antiken till

våra dagar. Kursen examineras genom muntlig presentation och en inlämningsuppgift.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen