Sinnenas idéhistoria, 7,5 hp

Våra sinnen bedrar oss men vi måste ändå lita på dem. Sinneserfarenheten utgör grunden till vår kunskap om världen, ändå fokuserar vi sällan på sinnena i historien.

Filosofer, teologer, vetenskapsmän och författare har haft mycket skiftande uppfattningar om sinnenas status och inbördes förhållande. Denna kurs ger en översikt över den humanistiska sinnesforskningen och gör nedslag i synen på sinnena i den västerländska historien från antiken till våra dagar.

Studenternas omdöme om kursen:

– Den här kursen har nog varit en av de mest givande jag gått på ett universitet.

Kursupplägg

Det här är en kurs som inte ges varje termin, kontakta studierektor Thord Silverbark för mer information, thord.silverbark@idehist.su.se.

Undervisning

Kursen består av sex seminarier, varav det sista är ett redovisningsseminarium (tentamen).

Examination

Kursen examineras genom muntlig presentation och en inlämningsuppgift.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen