Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Människans gränser

 • 7,5 hp

Människan har genom historien definierat sig i förhållande till djuren. Hur vi ser på djuren har avgjorts av vår syn på oss själva. Denna kurs syftar till att utforska vår relation till djuren ur ett idéhistoriskt perspektiv.

 Kvinna och man sitter på bryggkant vid vattnet. En hund står bredvid dem. T@ge Persson / Mostphotos
Foto: T@ge Persson / Mostphotos

Vilken funktion har det djuriska i förhållande till det mänskliga? Hur drar vi mänsklighetens gränser? Hur förhåller sig vår attityd till djuren till vårt samhälle i övrigt? Kursen tar också upp antropomorfismens betydelse i populärkultur och vetenskap.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Examination

  Kursen avslutas med en ”workshop” där studenterna redovisar de ”portföljer” de arbetat med under kursens gång.
  Kursen kan även examineras som läskurs i form av särskild muntlig och/eller skriftlig uppgift efter överenskommelse med examinator. I detta fall är undervisningen ej obligatorisk.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@idehist.su.se

  Studentexpedition

  expedition.ike@su.se