Människans gränser, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen behandlar vår relation till djuren ur ett idéhistoriskt perspektiv. Vilken funktion har det djuriska i förhållande till det mänskliga? Kursen tar upp antropomorfismens betydelse i populärkultur och vetenskap och hur denna diskuteras i aktuell forskning. Studenten förväntas efter genomgången kurs kunna analysera och diskutera människans relation till djuren i olika historiska epoker inklusive vår egen tid. Kursen examineras genom en skriftlig och en muntlig uppgift.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen