Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistorisk metodkurs

Metodkurs för studenter i idéhistoria på avancerad nivå.

Kursen behandlar metodproblem inom humaniora med tonvikt på idéhistoriska studier. Frågor som innebörden av ett kontextuellt perspektiv, historisering, begreppshistoria, beskrivning och förklaring samt frågor om betydelsen av spatiala, kroppsliga och mediala perspektiv. Kursen utgår från studiet av introduktionstexter och forskningsartiklar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. Obligatoriet regleras enligt vad som sägs nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination. Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida.

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer vid seminarier samt en skrivuppgift.

  Examinator

  Studentexpedition:

  expedition.ike@su.se

  Studievägledare i idéhistoria:

  studievagledare@idehist.su.se