Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Idéhistorisk metodkurs

Metodkurs för studenter i idéhistoria på avancerad nivå.

Kursen behandlar metodproblem inom humaniora med tonvikt på idéhistoriska studier. Frågor som innebörden av ett kontextuellt perspektiv, historisering, begreppshistoria, beskrivning och förklaring samt frågor om betydelsen av spatiala, kroppsliga och mediala perspektiv. Kursen utgår från studiet av introduktionstexter och forskningsartiklar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier som är obligatoriska. 

  Examination

  Kursen examineras genom muntliga presentationer vid seminarier samt en skrivuppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2022

  Jens Eriksson, vik. universitetslektor, fil. dr

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare Idéhistoria, Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen, Teatervetenskap
  Studentexpedition