Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Feminismens klassiker

Kursen behandlar feminism i då- och nutid ur ett idéhistoriskt perspektiv.

Kursen ger en idéhistorisk grund till studiet av feminism i historia och samtid. Uppmärksamhet riktas också mot hur feministiska perspektiv presenteras i universitetsundervisning och dagens media. Kursen rymmer både äldre källtexter och nyare litteratur samt erbjuder möjlighet till personlig fördjupning genom ett val mellan olika inriktningar.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen erbjuds vissa terminer med undervisning i form av en serie seminarier. Seminarierna är obligatoriska och obligatoriet regleras nedan under rubriken Kunskapskontroll och examination. Undervisningen kan ske på campus eller på distans (webbaserad undervisning i realtid) enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen. För information om vilken undervisningsform som är aktuell för terminen hänvisas till institutionens hemsida. De terminer då kursen saknar tillfällen kan kursen, på förfrågan och i mån av lärarresurser, istället erbjudas som en kurs med egen inläsning, varvid studenten kan träffa examinatorn vid ett introduktionstillfälle samt ha mejlkontakt.

  Examination

  Kursen examineras genom en inlämningsuppgift i form av en ”portfölj”, vars innehåll visar att man uppnått kursens mål. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Full närvaro på seminarierna krävs; viss frånvaro kan kompenseras skriftligt. Kursen kan läsas som enstaka kurs eller ingå i Masterprogram i historiska studier, inriktning idéhistoria.

 • Kontakt

  Studentexpedition:

  expedition.ike@su.se

  Studievägledare i idéhistoria:

  studievagledare@idehist.su.se