Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

 • 120 hp

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön.

IMPRESS
Photo: Viktor Gårdsäter.

Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa. Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön.

Programmet i samhällsvetenskapliga miljöstudier behandlar hur vetenskap, policyformuleringar och vardagspraktiker samspelar med maktförhållanden. Hur definieras och förstås miljöproblem och dess lösningar, och hur skapas ojämlika förhållanden av sårbarhet? Hur kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av miljöpåverkande samhällsprocesser, på lokal, nationell och global nivå?

Undervisningsspråk är engelska. För mer information om programmet se den engelska sidan.

 • Programöversikt

  Under programmets första termin läses fyra tvärvetenskapliga obligatoriska kurser som ger en introduktion till samhällsvetenskaplig miljöforskning. Termin två och tre består av valbara fördjupningskurser från olika samhällsvetenskapliga discipliner, samt av obligatoriska metodkurser om sammanlagt 15 hp. Val av huvudområde sker under termin ett. Det finns möjlighet att ändra detta val senare i mån av plats och godkännande. Det självständiga arbetet omfattar 30 hp och skrivs under termin tre eller fyraberoende på val av huvudämne. Under termin två och tre finns också möjlighet att göra praktik om 15, 22,5 eller 30 hp, beroende på val av huvudområde.

  År 1

  Termin 1

  Period A

  Environment, Lifestyles and Individuals
  Kursansvarig lärare: Joost de Moor

  Period B

  Environment och Local Communities
  Kursansvarig lärare: Lowe Börjeson

  Period C

  Environment, Markets and Politics
  Kursansvarig lärare: Andreas Duit

  Period D

  Environment and Global Governance
  Kursansvarig lärare: Aysem Mert

  Termin 2

  Optional advanced level courses in Environmental Social Science

  Compulsory courses in Social Science methods

  Internship

  År 2

  Termin 3

  Optional advanced level courses in Environmental Social Science

  Compulsory courses in Social Science methods

  Internship

  Termin 4

  Degree project

 • Så ansöker du

  Antagning till programmet görs en gång per år, till höstterminen. Ansökan görs via antagning.se. Alla dokument du vill inkludera i din ansökan ska laddas upp på antagning.se enligt instruktionerna angivna där. Inga dokument ska skickas till institutionen. Här kan du läsa mer om ansökan till masterprogram.

 • Kontakt