Utbildning i det mångkulturella samhället, 15 hp

Om utbildningen

Denna kurs introducerar deltagarna till studiet av kulturell mångfald i samhället och den konsekvens detta har för hur vi förstår utbildning. Kursen behandlar frågeställningar rörande ras, etnicitet, språk, religion och genus mot bakgrund av demokrati och mänskliga rättigheter.

Om ämnet: Internationell och jämförande pedagogik

Internationell och jämförande pedagogik

Genom studier i internationell och jämförande pedagogik får du en stark teoretisk och empirisk bas för att studera utbildning i en snabbt föränderlig global kontext. Studier i ämnet ger ökad förståelse för hur sociala, politiska och ekonomiska aspekter påverkar utbildningssystem inom olika länder och regioner samt vilka faktorer som kan bidra till en förbättrad utbildning. Utbildningsfrågor behandlas ämnesövergripande och kulturöverskridande samt ur ett utvecklingsperspektiv. Du kommer specifikt att få förvärva och öka dina kunskaper och analytiska färdigheter inom utbildningspolitik, utbildningsplanering, utbildningsledning, reformarbete och utvärdering genom att utgå från internationella, globala och jämförande perspektiv. Eftersom program och kurser inom ämnet ges på engelska är goda kunskaper i språket en förutsättning för att kunna antas.

ARBETSMARKNAD Studenter som tagit examen hos oss arbetar till exempel med utbildningsfrågor i olika typer av organisationer, både nationella och internationella och både inom offentlig sektor och inom NGO: s. Vi har studenter som arbetar med frågor kring utbildningsplanering, policy och utredning. Några arbetar med internationella frågor inom högre utbildning och andra har gått vidare till forskarutbildning.

EXAMEN su.se/examen

Om intresseområdet: Människa, juridik, politik och samhälle

Är du nyfiken på människor och samhället? Hur vi fungerar enskilt och tillsammans, vilka krafter som styr oss, hur vi lär oss, hur vi satt upp regler och lagar och hur vi interagerar med varandra? Då finns det en mängd spännande ämnen för dig.

Här ryms allt från pedagogik, psykologi och genusvetenskap till statistik, statsvetenskap, juridik och mycket mer. De gemensamma nämnarna är människan och samhället, självständigt analytiskt tänkande och ofta ett internationellt perspektiv.

Utbildningsansvarig institution

Institutionen för pedagogik och didaktik