Italienska I, 30 hp

Kursen ger grundläggande kunskaper i talad och skriven italienska. Kursen ger även en orientering i Italiens kultur, litteratur, historia och samhälle. Studenten förbättrar sin italienska genom övningar i muntlig och skriftlig kommunikation. Språkfärdigheten utvecklas även genom läsning av varierade texter och grundläggande genomgångar av grammatik, fonetik och ordkunskap. En stor del av kursen ägnas åt att studera italienskt kultur- och samhällsliv ur olika aspekter samt åt att läsa, analysera och diskutera skönlitterära texter.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Delkurs: Grammatik, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

 • Edström, T., Hedenquist, J.A. & Forsgren, M. Modern Italiensk Grammatik. Stockholm: Esselte (senaste upplagan)
 • Förnegård, P. 2007. Allmän grammatik. (Läggs ut på vår läroplattform.)

Delkurs: Muntlig kommunikation, 4,5 hp
Det didaktiska materialet tillhandahålles av läraren under kursens gång. Mer information kommer vid det första lektionstillfället.

Delkurs: Skriftlig kommunikation, 3 hp
Det didaktiska materialet tillhandahålles av läraren under kursens gång. Mer information kommer vid det första lektionstillfälle

Delkurs: Italiensk litteratur, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

Material som tillhandahålles av läraren (läggs ut på vår läroplattform): ur

 • Petri-Schwartz, Laura & Raab, Anna. 2010. Voci italiane. Stockholm: Bonnier utbildning.
 • Ammaniti, Niccolò. 2001. Io non ho paura. Torino: Einaudi. ISBN 9788806207694.
  och
 • Di Pietrantonio, Donatella. 2017. L’arminuta. Torino: Einaudi. ISBN 9788806232108.
  eller
 • Scego, Igiaba, 2012. La mia casa è dove sono, Torino: Loescher Editore och
 • Amara Lakhous, 2006. Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio, Roma:Edizioni e/o

Valet mellan böckerna ovan beror på läraren

Delkurs: Italiensk kultur, historia och samhälle, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

 • Bartalesi-Graf, Daniela. (2019) L’Italia dal fascismo ad oggi: percorsi paralleli nella storia, nella letteratura e nel cinema. Perugia: Guerra. ISBN: 9788855705707

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen