Italienska, läs- och hörförståelse, 7,5 hp

Du förbättrar din läsförståelse genom att läsa enklare texter och övar din hörförståelse genom att se italiensk film. Din italienska utvecklas i samband med att du får diskutera och kommentera innehållet i texterna och filmerna samt genom olika inlämningsuppgifter.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.
  • Severgnini, Beppe. 2015. Italiani si diventa. Rizzoli Vintage. ISBN: 978-88-18-07842-9
  • Miniero, Luca. 2010. Benvenuti al sud. Medusa film. Milano. (DVD)

Videoklipp, ljudinspelningar och texter som läraren länkar till/lägger ut på läroplattformen. Annat didaktiskt kan komma att tillhandahålles av läraren under kursens gång.

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen