Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Renässansen i Italien

Kursen behandlar den historiska period som benämns Renässansen en period då Italien och italienare var framstående. Kursen fokuserar på den politiska och historiska utvecklingen, de olika samhällsklassernas och kvinnornas roll under Renässansen, hur litteraturen, konsten och arkitekturen speglar samhället och kopplar ihop det med bilden av Renässansen idag. Utifrån ett historiskt och sociologiskt perspektiv belyser kursen varför just Italien blev mittpunkt.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.