Italienska III, 30 hp

Kursen fördjupar den skriftliga språkfärdigheten och introducerar studenten till akademiska textproduktionen. Kursen ger en fördjupning i italiensk litteraturvetenskap och språkvetenskap med syfte till att förbereda studenterna för kommande examensarbete. Man studerar litterära stildrag och språkliga register samt övar i olika muntliga och skriftliga kommunikationsformer. Det vetenskapliga förhållningssättet framhävs, främst genom teoretiska diskussioner och problematiserande perspektiv.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kurslitteratur från VT20

Delkurs: Översättning i teori och praktik, 3 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Munday, J. 2012. Manuale di studi sulla traduzione. Bologna: Bologna University Press.

Delkurs: Skriftlig produktion, 4,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Rossi, Fabio e Ruggiano Fabio, Scrivere in italiano. Dalla pratica alla teoria, Roma, Carocci, 2013. ISBN 9788843062720

Rekommenderad kurslitteratur

  • Colombo, Michele, Scrivere la tesi di laurea e altri testi, Milano, Mondadori Università, 2006. ISBN 9788888242835

Delkurs: Litteraturvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Bernardelli, Andrea & Remo Ceserani (2005). Il testo narrativo. Bologna: Il Mulino.
  • Casadei, Alberto (2015). La critica letteraria contemporanea. Bologna: Il Mulino.

Delkurs: Språkvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Berruto, Gaetano e Cerruti, Massimo, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino, UTET Università, 2017. ISBN 9788860084835

Delkurs: Italiensk språkhistoria, 4,5 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Cella, Roberta, Storia dell’italiano, Bologna, il Mulino, 2015. ISBN 9788815257338

Delkurs: Italiensk äldre litteratur, 3 hp
Obligatorisk kurslitteratur

  • Vecce, Carlo, Piccola storia della letteratura italiana, Napoli, Liguori, 2009. ISBN 9788820746841
  • Antologia di testi (läggs ut på vår läroplattform)

Mer information

Lärplattform: Athena

Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen