Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk språkhistoria

  • 7,5 hp

Inom kursen studeras det italienska språkets utveckling från medeltiden till våra dagar från latinet till nationellt språk. Fonetiska, morfologiska och syntaktiska förändringar är viktiga beståndsdelar i denna utveckling. Stor vikt läggs också vid de debatter om språkanvändning som ägt rum från 1300-talet fram till våra dagar och som lett till att det florentinska språket blivit nationalspråk.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.