Dante, Petrarca, Boccaccio, 7,5 hp

Kursen fokuserar på de tre stora författarna under Medeltiden: Dante, Petrarca och Boccaccio. Man behandlar deras texter utifrån ett litteraturhistoriskt perspektiv med fördjupning i deras betydelse för den litterära traditionen i Italien och Europa. Utifrån relevanta analysmetoder undersöker man texterna utifrån ett estetiskt och språkvetenskapligt perspektiv.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen