Migrantlitteratur, 7,5 hp

Kursen fokuserar på den samtidslitteratur som har skrivits av italofona författare med rötter utanför Italien. Kursen belyser ämnet utifrån teorier om postkolonialism, migrantlitteratur och världslitteratur med fokus på såväl estetiska som litteratursociologiska aspekter.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen