Go to this page on our english site

Migrantlitteratur

 • 7,5 hp

Kursen fokuserar på den samtidslitteratur som har skrivits av italofona författare med rötter utanför Italien. Kursen belyser ämnet utifrån teorier om postkolonialism, migrantlitteratur och världslitteratur med fokus på såväl estetiska som litteratursociologiska aspekter.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Skönlitteratur

  • Dell’Oro, Erminia. 1988. Asmara addio. Baldini & Castoldi.
  • Flaiano, Ennio. 1947. Tempo di uccidere. Qualsiasi edizione.
  • Ghermandi, Gabriella. 2007. Regina di fiori e di perle. Donzelli.
  • Scego, Igiaba. 2015. Adua. Giunti.

  Teori och kritik

  • Bhabha, Homi K. 1994 (2004). The Location of Culture. London and New York. Routledge. (Introduction, cap. 3 e 4).
  • Comberiati, Daniele. 2010. Scrivere nella lingua dell’altro. La letteratura degli immigrati in Italia (1989–2007), pp. 75–102.
  • Lombardi-Diop, Cristina & Romeo, Caterina. 2014. ”The Italian Postcolonial: A Manifesto”
  • Italian Studies, Vol. 69 No. 3, November 2014, 425–33.
  • Ponzanesi, Sandra. 2004. ”Il postcolonialismo italiano. Figlie dell’impero e letteratura meticcia”. Quaderni del ’900, 4, 2004, 25–34.
  • Re, Lucia. 2017. ”Italy’s first postcolonial novel and the end of (neo)realism”. The Italianist. 37:3, 416-435, DOI: 10.1080/02614340.2017.1407988
  • Romeo, Caterina. 2011. “Esuli in Italia. Vent’anni di letteratura della migrazione e di letteratura postcoloniale in Italia: un excursus”, Bollettino di italianistica 8.2 (2011): 381-407.
  • Sinopoli, Franca. 2004. ”Prime linee di tendenza della critica sulla letteratura della migrazione in Italia (1991–2003)”. Neohelicon XXXI (2004) 1, 95–109.
  • Venturini, Moncia. 2010. ”’Toccare il futuro’. Scritture postcoloniali femminili.” In Derobertis, Roberto (ed.) Fuori Centro: percorsi postcoloniali nella letteratura italiana. (Roma: Aracne, 2010), pp. 111-131.

  Annat didaktiskt kan komma att tillhandahålles av läraren under kursens gång.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen