Italienska - Masterkurs, 30 hp

Om kursen

En större uppsats motsvarande masterexamen skrivs inom ämnet italienska.

Examensarbetet är forskningsförberedande och syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa ett självständigt och väl avgränsat forskningsprojekt i det som är studentens huvudinriktning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen