Italienska - kandidatkurs, 15 hp

Om kursen

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp).

I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen