Italienska - kandidatkurs, 30 hp

Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp), en delkurs i italiensk litteratur (7,5 hp) och en delkurs i italiensk språkvetenskap (7,5 hp).

I examensarbetet utför studenten en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Studenten erhåller kunskaper om forskningsmetodik och normer för hur vetenskapliga uppsatser bör utformas.

Under kursen läses italienska skönlitterära texter från en eller flera litteraturhistoriska epoker och som relateras till den historiska, litteraturhistoriska och kulturella kontexter. Utifrån relevanta litteraturvetenskapliga teorier och metoder erhåller studenten redskap för att läsa, förstå och tolka de givna texterna.

Kursen innehåller en fördjupning av språkvetenskapliga teorier och metoder med tillämpning på det italienska språket. Delkursen ger en fördjupad beskrivning av centrala empiriska fenomen och de analytiska begrepp som används för att studera dessa. Studenten lär sig använda aktuella metoder inom språkforskning (korpusanvändning, datainsamling m.m.)

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen