Litteraturvetenskaplig teori och metod, Italienska III, 7,5 hp