Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Italiensk språkhistoria och Italiensk äldre litteratur, Italienska III

Denna kurs leder dig igenom den italienska litteraturen från medeltiden och fram till 1800-talet genom nedslag i tidstypiska texter för olika epoker. Du läser allt ifrån Dante till Alfieri. Kursen ger dig även en introduktion till den italienska språkhistorien med fokus på de språkliga händelser som lett fram till dagens italienska.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Denna kurs i Italiensk språkhistoria och äldre litteratur om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska II eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen gör vi nedslag i italienska texter från medeltiden och framåt och lär oss mer om de språkhistoriska händelser som lett till att italienskan idag ser ut som den gör. Kursen motsvarar även två delkurser inom Italienska III, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska III som fristående kurser, dvs Litteraturvetenskaplig teori och metod, Skriftlig produktion, Språkvetenskaplig teori och metod, Italiensk äldre litteratur, Italiensk språkhistoria och Översättning i teori och praktik, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska III. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”.

  Delkurser

  Kursen består av följande delkurser: Italiensk äldre litteratur och Italiensk språkhistoria

  • Italiensk äldre litteratur, 3 hp
   På den här delkursen studerar du litterära strömningar från den tidiga italienska litteraturhistorien. Delkursen gör nedslag i valda texter från medeltiden och fram till 1800-talet, och de litterära verken placeras i sin historiska och kulturella kontext. Du studerar författare och poeter såsom Dante, Petrarca och Boccaccio, företrädare för den episka litteraturen som tex Ariosto och Tasso, renässanspoeter och barockpoeter som Stampa och Marino och dramatiker som Goldoni och Alfieri. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna. Under lektionerna diskuterar vi sedan de lästa texterna och övar på att förklara skillnader mellan olika litterära tendenser inom en viss period. Delkursen examineras genom muntliga redovisningar, skriftliga inlämningsuppgifter och en hemtentamen. De enskilda examinationerna kan antingen täcka hela kursens innehåll eller vissa specifika teman.
  • Italiensk språkhistoria, 4,5 hp
   I delkursen Italiensk språkhistoria studerar du det italienska språkets utveckling från latin till modern italienska. Den italienska språkhistorien är starkt knutet till den skriftliga produktionen under en viss tidsperiod, och de språkhistoriska tendenserna analyseras genom att studera representativa och centrala texter. Delkursens innehåll är därför starkt knutet till delkursen i Italiensk äldre litteratur. På kursen följer vi de första manifestationerna av det vi idag kallar italienska fram till och med 1900-talet. Centrala figurer i italiensk språkhistoria är förutom Dante t.ex. Bembo som under 1500 talet spelade en avgörande roll i den så kallade "questione della lingua", eller Gallileo Galilei som av pragmatiska skäl valde att skriva sina vetenskapliga texter på italienska istället för på latin som då var brukligt. Undervisningen består av föreläsningar och seminarier och inför varje lektionstillfälle förväntas du ha läst relevanta avsnitt ur kurslitteraturen och de litterära texterna för att kunna bidra till diskussionen. Delkursen Italiensk språkhistoria examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter som antingen täcker hela kursens innehåll eller visa specifika teman.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån den del av 7,5 hp en viss delkurs utgör.
  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.
  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt