Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II

Under denna kurs övar du upp din muntliga förmåga och förmågan att anpassa ditt tal till olika sociala och professionella situationer. Du läser även skönlitterära texter och övar på att analysera dessa ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Denna kurs i Litterär textanalys och muntlig produktion om 7,5 hp riktar sig till dig som studerat italienska I eller på något annat sätt skaffat dig motsvarande behörighet. Under kursen arbetar vi med att utveckla ditt muntliga register och din språkliga repertoar, men även med den mer teoretiska litteraturvetenskapen och litterära analyser. Kursen motsvaras av två delkurser inom Italienska II, 30 hp, och genom att läsa samtliga delkurser som ingår i Italienska II som fristående kurser, dvs Grammatik och översättning och skriftlig produktion, Litteraturhistoria, Litterär textanalys och muntlig kommunikation, och Italiensk kultur och samhälle, kommer du så småningom att uppnå en behörighet som motsvarar Italienska II. Du kan alltså själv välja vilken takt du vill studera i, beroende på vilka och hur många kurser om 7,5 hp du väljer att läsa under en viss termin. Vissa av kurserna är koncentrerade i början eller i slutet av terminen, medan andra ges på kvällstid och löper över hela terminen i långsammare fart. Du kan se vilka alternativ som är öppna på antagning.se. För att du ska utveckla dina språkkunskaper så mycket som möjligt sker den största delen av undervisningen på italienska.

 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb. Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallad kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursplaneringen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema” . Information om Litteraturlistor hittar du under ”Kurslitteratur”

  Delkurser

  Denna kurs består av två delkurser: Litterär textanalys 4,5 hp och Muntlig kommunikation 3 hp.

  • Litterär textanalys, 4,5 hp
   I denna delkurs kommer du att läsa ett urval av skönlitterära texter som du sedan förväntas analysera med hjälp av litteraturvetenskapliga begrepp. Du kommer att öva på att uttrycka dig både muntligt och skriftlig. Delkursen består av seminarier och inför varje seminarietillfälle ska du förbereda dig genom att läsa ett angivet stycke av en skönlitterär text och göra uppgifter som delas ut av läraren. Genom att komma väl förberedd och delta aktivt i diskussionerna blir lektionen mer givande, och du kommer, förutom att få ökad kunskaper om litterär textanalys, att förbättra både din muntliga och skriftliga förmåga i italienska. Delkursen examineras genom muntliga och skriftliga litterära analyser av texter som vi jobbat med under kursens gång. I dessa analyser får du visa att du kan hantera grundläggande litteraturvetenskaplig begreppsapparat.
    
  • Muntlig kommunikation 3 hp
   På den här delkursen arbetar vi med att utveckla den muntliga förmågan. Du kommer att öva på att anpassa ditt tal till olika sociala och professionella situationer, öva på att argumentera och uttrycka dina åsikter. Undervisningen sker i form av lektioner och seminarier där vi arbetar med olika typer av muntliga aktiviteter såsom rollspel, muntliga föredrag och debatter. Examinationen består av flera muntliga redovisningar av de tekniker vi arbetat med under lektionstid såsom monologer, dialoger, debatter och argumenterande tal.

  Allmänt

  Slutbetyget på kursen viktas utifrån del av 7,5 hp en viss delkurs utgör.

  Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen kan du läsa mer om detta på SU:s hemsida. Kontaktperson för dessa frågor på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren.

  Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings¬uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets regelbok om föreskrifter för examination och riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

  Välkommen!
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt