Litterär textanalys och Muntlig produktion, Italienska II, 7,5 hp