Go to this page on our english site

Magisterprogram (60 högskolepoäng) i europeisk ekonomisk rätt

  • 60 hp

Det ettåriga masterprogrammet i europeisk ekonomisk rätt (European Economic Law) är en internationellt erkänd juridisk examen med en tjugoårig historia och ett stort nätverk av alumner. Många av dem har framstående positioner vid europeiska institutioner, akademiska centra och advokatbyråer.

Students at Skinnarviksberget in Stockholm
Photo: Eva Dalin/Stockholm University

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen