Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Magisterprogram (60 högskolepoäng) i miljörätt

Vårt ettåriga magisterprogram i Miljörätt är nytt från 2021 och syftar till att öka förståelsen för miljörätt i ett gränsöverskridande perspektiv. Studenter får möjlighet att lära sig mer om teorier, metoder och hur miljörätt kan appliceras i olika internationella frågeställningar inom området.

miljörätt
Photo: Louis Moncouyoux (unsplash)


Läs mer om programmet på den engelska sidan.