Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletteringsutbildning för utländska jurister

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister är en integrationssatsning på uppdrag av regeringen i enlighet med förordning (2008:11) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.


Kompletteringsutbildningen för utländska jurister omfattar två års heltidsstudier och leder till en svensk juristexamen, som är en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. En svensk juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete, såväl inom som utom landet, inom offentlig förvaltning och näringslivet, samt för rättsvetenskapliga forskarstudier.

Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska.

 • Programöversikt

   

  Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på Kompletteringsutbildning för utländska jurister. Genom att klicka på kursens namn länkas du till kurssidan där du hittar bl.a. schema och kursinformation som gäller för respektive kurs.

   

  År 1

   

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs 10,5 hp
  Europarätt 7,5 hp
  Statsrätt 12 hp


  Termin 2

  Processrätt 15 hp
  Straffrätt 15 hp

   

  År 2

   

  Termin 3

  Civilrätt C (familjerätt och arbetsrätt) 10,5 hp
  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt 19,5 hp


  Termin 4

  Examensarbete 30 hp

   

 • Så ansöker du


  Antagning till hösttereminen 2020

  Juridiska institutionen kommer till höstterminen 2020 att anta upp till 30 st nya studenter till Kompletteringsutbildningen för utländska jurister. Antagning sker på antagning.se mellan datumen 15 mars-15 april. Sista dagen för komplettering av dokument är den 22 april. Om du skickar dina dokument per post till antagning.se måste du alltså skicka dem i god tid.

  All kontakt gällande frågor om antagning sker med Helene Fotiadis Forssjö. Kontaktuppgifter samt uppgift om telefon- och mottagningstid finner ni längre ner på sidan.


  Ansökan

  Till ansökan skall följande handlingar bifogas:

  • Kopia på Examensbevis, transcript of records samt i förekommande fall ett diploma supplement i auktoriserad översättning till svenska eller engelska. Om en av UHR gjord värdering av examen finnes bifogas även denna.
  • Kopia på betyg i Svenska B/3 på gymnasial nivå eller motsvarande.
  • Kopia på intyg från övriga akademiska meriter i auktoriserad översättning till svenska eller engelska.
  • Kopia på intyg eller referenser från arbetsgivare i auktoriserad översättning till svenska eller engelska.
  • Motivationsbrev på svenska. Instruktion till ditt motivationsbrev finns här


  För uppladdning av dokument på antagning.se gäller följande:
  Om du har läst på högskolenivå utomlands krävs

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk .
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning.
  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk.
  • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning. 


  Har du tidigare fått en bedömning av din utländska högskoleutbildning från Högskoleverket eller Universitets- och högskolerådet ska du bifoga den tillsammans med ditt diplom och ämnesbilagor. Bedömningen ger inte automatiskt behörighet till utbildning på avancerad nivå i Sverige.  
   

  Obligatorisk dokumentation


  I Sverige ges diverse utbildningar för dem som måste komplettera en utländsk examen inom ett visst yrke för att kunna arbeta inom det yrket i Sverige. Det kan vara läkare, lärare, jurister med flera och alla har de gemensamt att de redan har en yrkesexamen och kanske till och med arbetat inom yrket i några år utanför Sveriges gränser. De som söker till en kompletteringsutbildning har redan ett betyg i svenska som ger dem behörighet att söka till universitet och högskola i Sverige, men ibland tvingas ett universitet att pröva om språkkunskaperna räcker till för att kunna tillgodogöra sig den utbildning som studenten sökt till. Eller så finns det ett begränsat antal platser till en utbildning så universitetet måste göra ett urval bland dem som söker.

  Obligatoriskt språktest för behöriga sökanden kommer att hållas den 15 maj kl. 9.00- ca. 14.00 på Stockholms universitet. Kallelse kommer att skickas ut per e-post till samtliga behöriga sökanden så se till att ha en fungerande e-postadress i er ansökan.
   

 • Mer information


  Om du är utländsk jurist finns mer information här:

  Samlad information till dig som är utländsk jurist
   

 • Kontakt


  För frågor gällande Kompletteringsutbildningen för utländska jurister kontakta: Helene Fotiadis Forssjö: helene.fotiadis.forssjo@juridicum.su.se

  Mottagningstid: Rum C804

  Tis: 13-15
  Tors: 13-15
  Telefontid: Tfn. 08-162920
  Tis: 9-10
  Tors: 9-10


  För frågor gällande språklig behörighet vänligen kontakta Stefan Ekdahl: stefan.ekdahl@su.se vid antagningsenheten på Stockholms universitet.