Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kompletteringsutbildning för utländska jurister

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister är en integrationssatsning på uppdrag av regeringen i enlighet med förordning (2008:11) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning.

Domarklubba, lagbok och ett stort paragraftecken
Foto: Sebastian Duda / Mostphotos

Kompletteringsutbildningen för utländska jurister omfattar två års heltidsstudier och leder till en svensk juristexamen, som är en akademisk yrkesexamen på avancerad nivå. En svensk juristexamen utgör behörighetskrav för vissa yrken inom rättsväsendet. Utbildningen ger också god kompetens för annat juridiskt och kvalificerat arbete, såväl inom som utom landet, inom offentlig förvaltning och näringslivet, samt för rättsvetenskapliga forskarstudier.

Utbildningen består av tre terminer obligatoriska kurser samt en termin självständigt arbete (examensarbete som skrivs på svenska) om 30 högskolepoäng. Undervisning och examination sker på svenska.

Tänk på att:

 • Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.
 • Du kommer behöva formulera dig på svenska i både tal och skrift. 

För samtliga behöriga sökande sker ett obligatoriskt språktest. Läs mer om språktestet nedan under rubriken ”Så ansöker du”.

 • Programöversikt

  Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på Kompletteringsutbildning för utländska jurister. Genom att klicka på kursens namn länkas du till kurssidan där du hittar bl.a. schema och kursinformation som gäller för respektive kurs.

  År 1

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs 10,5 hp
  Europarätt 7,5 hp
  Statsrätt 12 hp


  Termin 2

  Processrätt 15 hp
  Straffrätt 15 hp
   

  År 2

  Termin 3

  Civilrätt C (familjerätt och arbetsrätt) 10,5 hp
  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt 19,5 hp


  Termin 4

  Examensarbete 30 hp

 • Så ansöker du


  Antagning till höstterminen 2023

  Anmälan sker på antagning.se mellan datumen 15 mars-17 april. Sista dagen för komplettering av dokument är den 26 april. Om du skickar dina dokument per post till antagning.se måste du alltså skicka dem i god tid.

  Kontaktuppgifter finner ni längre ner på sidan.


  Ansökan

  På Mina sidor på antagning.se ska följande pdf-dokument laddas upp:

  Särskild behörighet:

  Om du har läst på högskolenivå utomlands krävs för behörighet:

  • Examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk.
  • Auktoriserad översättning av examensbevis/diplom från högskoleutbildning.
  • Ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning på originalspråk.
  • Auktoriserad översättning av ämnesbilaga till examensbevis/diplom från högskoleutbildning.
  • Betyg i Svenska B/3 på gymnasial nivå eller motsvarande.
  • Betyg i Engelska 6 (eller motsvarande) med lägsta betyget godkänd.
  • I vissa fall - ytterligare dokumentation relaterat till landet du har studerat vid. Se vilka dokument som krävs på universityadmissions.se/ (sidan är på engelska).

  Om en av UHR gjord värdering av examen finnes bifogas även denna.

  Urvalsprocess

  Kompletterande urvalskriterier

  Är antalet behöriga sökande fler än antalet utbildningsplatser används en urvalsprocess. Urvalet baseras på resultatet den sökanden erhåller vid det obligatoriska språktestet.
   

  Obligatoriskt språktest

  Den som söker till en kompletteringsutbildning har redan ett betyg i svenska som ger personen behörighet att söka till universitet och högskola i Sverige, men ibland behöver universitet pröva om språkkunskaperna räcker till för att kunna tillgodogöra sig just den utbildning som studenten sökt till. Språkkunskaperna kan även ha betydelse i det fall som utbildningen har ett begränsat antal platser, om ett urval ska göras bland de sökande.

  VIKTIGT:
  Obligatoriskt språktest för behöriga sökanden till hösten 2023 kommer preliminärt att hållas den 5 maj kl. 14.00- ca. kl. 18.30. Det kommer inte att finnas möjlighet att göra provet på distans. Några alternativa tider eller datum för provet kommer inte att erbjudas. Kallelse kommer att skickas ut per e-post till samtliga behöriga sökanden så se till att ha en fungerande e-postadress i er ansökan.
   

 • Mer information

  Om du är utländsk jurist finns mer information här:

  Om juridiska institutionens utbildningar för utländska jurister

 • Kontakt

  Kontakt:
  kompletteringsutb@juridicum.su.se

  För frågor gällande språklig behörighet vänligen kontakta Stefan Ekdahl: stefan.ekdahl@su.se vid antagningsenheten på Stockholms universitet.
   

  Studievägledare