Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer) ges inom ramen för juristprogrammet och är en examen på grundnivå.


Utbildningen, som ges inom ramen för juristprogrammet, är lämplig för den som vill kombinera delar av programmet med andra studier på högskolenivå. Den ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringsliv.

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet vid SU och efter juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.

 

Vem läser fil. kand. programmet i rättsvetenskap?

Det är främst studenter som antingen har studerat och vanligtvis har en examen i ett annat ämne (oftast ekonomi) och vill utöka sina studier med juridik eller studenter som av olika anledningar inte vill läsa klart hela juristprogrammet.
 

 

 • Programöversikt


  Följ länken nedan för att ta del av utbildningsplanen.

  Utbildningsplan - Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap


  Termin 1-3 ingår som förkunskapskrav för antagning till programmet.
   

  År 1

   

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs  10,5 hp
  Europarätt  7,5 hp
  Statsrätt  12 hp  Termin 2

  Civilrätt A  22,5 hp
  Civilrätt B  7,5 hp 

   

  År 2

   

  Termin 3

  Civilrätt C  10,5 hp
  Civilrätt D  12 hp
  Associationsrätt  7,5 hp


  Termin 4

  Andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor i samråd med den studerande. Kurserna söks för A- respektive B-perioden. Kurserna ska ingå på juristprogrammet eller motsvara kurser som kan tillgodoräknas som specialkurser på juristprogrammet.

   

  År 3

   

  Termin 5

  Andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor i samråd med den studerande. Kurserna söks för A- respektive B-perioden. Kurserna ska ingå på juristprogrammet eller motsvara kurser som kan tillgodoräknas som specialkurser på juristprogrammet.


  Termin 6

  Juridisk metodlära  15 hp
  Examensarbete  15 hp
  (Kontakta kursadministratören för information om anmälan, anmälningsdatum, obligatorier, osv. för kursen examensarbete på exarb@juridicum.su.se)

   

 • Så ansöker du


  Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet vid Stockholms universitet. Ansökan samt antagning sker till vårt juristprogram via www.antagning.se och efter att ha godkända resultat på juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap hos bitr. studierektor Charlotta Lindström.
   

 • Kontakt


  Vid eventuella frågor om denna utbildning var god kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se