Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap

  • 180 hp

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer) ges inom ramen för juristprogrammet och är en examen på grundnivå.


Utbildningen, som ges inom ramen för juristprogrammet, är lämplig för den som vill kombinera delar av programmet med andra studier på högskolenivå. Den ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringsliv.

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet vid SU och efter juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.