Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer) ges inom ramen för juristprogrammet och är en examen på grundnivå.

Utbildningen, som ges inom ramen för juristprogrammet, är lämplig för den som vill kombinera delar av programmet med andra studier på högskolenivå. Den ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringsliv.

Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet. Ansökan samt antagning sker till juristprogrammet vid SU och efter juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.
 

Vem läser fil. kand. programmet i rättsvetenskap?

Det är främst studenter som antingen har studerat och vanligtvis har en examen i ett annat ämne (oftast ekonomi) och vill utöka sina studier med juridik eller studenter som av olika anledningar inte vill läsa klart hela juristprogrammet.
 

Upphörande av filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap

Utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap läggs ned per den 31 december 2027. Juridiska fakultetsnämnden beslutade 2022-03-08 att avveckla detta utbildningsprogram och upphäva tillhörande utbildningsplan.

Studenter kommer på grund av programmets uppläggning kunna antas fram till och med utgången av VT2024. Därefter kommer programmet att vara stängt för antagning. Studenter som ansökt till och lagts över till filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap kommer att kunna slutföra sina studier senast den 31 december 2027. Detta innebär att studenter efter detta datum inte längre kan fortsätta att studera på detta utbildningsprogram.

Om en student av någon anledning inte slutfört studierna inom angiven tid kommer denne att erbjudas att istället fortsätta sina studier på juristprogrammet.

Kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström vid eventuella frågor.

 • Programöversikt


  Följ länken nedan för att ta del av utbildningsplanen.

  Utbildningsplan - Filosofie kandidatexamen i Rättsvetenskap


  Termin 1-3 på vårt juristprogram ingår som förkunskapskrav för antagning till programmet.

  För filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap gäller samma studentadministrativa regler som för juristprogrammet.
   

  År 1

   

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs  10,5 hp
  Europarätt  7,5 hp
  Statsrätt  12 hp  Termin 2

  Civilrätt A  22,5 hp
  Civilrätt B  7,5 hp 

   

  År 2

   

  Termin 3

  Civilrätt C  10,5 hp
  Civilrätt D  12 hp
  Associationsrätt  7,5 hp


  Termin 4

  Andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor i samråd med den studerande. Kurserna söks för A- respektive B-perioden.

  Kurserna ska ingå på juristprogrammet eller motsvara kurser som kan tillgodoräknas som specialkurser på juristprogrammet.

   

  År 3

   

  Termin 5

  Andra kurser eller specialkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng inom juridiska institutionens utbud enligt beslut av studierektor i samråd med den studerande. Kurserna söks för A- respektive B-perioden. 

  Kurserna ska ingå på juristprogrammet eller motsvara kurser som kan tillgodoräknas som specialkurser på juristprogrammet.


  Termin 6

  Juridisk metodlära  15 hp
  Examensarbete  15 hp

   

 • Så ansöker du


  Filosofie kandidatprogrammet i rättsvetenskap innebär en etappavgång från juristprogrammet vid Stockholms universitet. Ansökan samt antagning sker till vårt juristprogram via www.antagning.se och efter att ha godkända resultat på juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap hos bitr. studierektor Charlotta Lindström.
   

 • Kontakt


  Vid eventuella frågor om denna utbildning var god kontakta bitr. studierektor Charlotta Lindström: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se