Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Juristprogrammet

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.

Studenter på en klippa vid Stockholms inlopp
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Som jurist har du en bred arbetsmarknad att välja på då juristutbildningen ger en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser (45 hp) och examensarbete (30 hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. 

Vår utbildning är i hög grad internationellt inriktad och det finns goda möjligheter att läsa kurser utomlands. Dessa kurser är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet, för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen. 

 • Programöversikt

  Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på juristprogrammet. Genom att klicka på kursens namn länkas du till kursens hemsida vid institutionen där du hittar bl.a. schema och kursinformation som gäller för respektive kurs.

  Observera att sidorna fungerar bäst i Chrome. För närvarande är det problem att visa dem korrekt i webbläsarna Edge och Explorer. 

  År 1

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs  10,5 hp
  Europarätt  7,5 hp
  Statsrätt  12 hp  Termin 2

  Civilrätt A  22,5 hp
  Civilrätt B  7,5 hp 

   

  År 2

  Termin 3

  Civilrätt C  10,5 hp
  Civilrätt D  12 hp
  Associationsrätt  7,5 hp


  Termin 4

  Skatterätt  15 hp
  Straffrätt  15 hp

   

  År 3

  Termin 5

  Processrätt  18 hp
  Folkrätt  6 hp
  Internationell privaträtt  6 hp


  Termin 6

  Rättshistoria  9 hp
  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt  21 hp

   

  År 4

  Termin 7

  Rättsinformatik  6 hp
  Allmän rättslära  9 hp
  Specialkurs  15 hp


  Termin 8

  Specialkurs  30 hp

   

  År 5

  Termin 9

  Examensarbete 30 hp

   

 • Så ansöker du

  Juristprogrammet ges två gånger per år, det vill säga både på vårterminen och på höstterminen.

  Viktiga datum för anmälan:

  • senast 15 oktober inför vårterminen
  • senast 15 april inför höstterminen

  Ansökan sker via antagning.se, dit du även kommer om du klickar på knappen "Anmäl dig" på denna sida (denna syns endast då anmälan är öppen). Observera att det är viktigt att inte glömma att tacka ja till din plats på antagning.se när du har fått det första antagningsbeskedet.

 • Mer information

  Juristprogrammet vid Stockholms universitet har under ett stort antal år varit Sveriges mest sökta grundutbildning. Sedan år 1998 har vår utbildning rankats av flera internationella undersökningsinstitut som en av de bästa i Europa och är allmänt betraktad som framstående.

   

   

  Antagen till juristprogrammet

  På Juridiska institutionens hemsida finner du mer information som riktar sig särskilt till dig som är antagen till juristprogrammet. Här finns till exempel:

  • Studiehandboken
  • Förkunskapskrav för juristprogrammets kurser
  • Information om anmälan till kurser
  • Information om tillgodoräknande 

  Särskilt om juristprogrammet

   

  Statistik

  Antagningsstatistik 

  Antagningspoäng för juristprogrammet VT2022 (16 Kb)

  Antagningspoäng för juristprogrammet HT2021 (16 Kb)

  Antagningspoäng för juristprogrammet VT2021 (16 Kb)

  Antagningspoäng för juristprogrammet HT2020 (16 Kb)

  Antagningspoäng för juristprogrammet VT2020 (15 Kb)
   

  Betygsstatistik

  Betygsstatistik 2021 (338 Kb)

  Betygsstatistik 2020 (640 Kb)

  Betygsstatistik 2019 (1248 Kb)

  Betygsstatistik 2018 (1269 Kb)

  Betygsstatistik 2017 (1289 Kb)

   

 • Möt oss

  Mångfaldsprojektet

  Mångfaldsprojektet ska ge realistisk information om studier på juristprogrammet och vilka arbetsmöjligheter som finns efter fullgjord utbildning.

  Läs mer om Mångfaldsprojektet

   

  Möt våra studenter


  Arthur: Hur är det att plugga till jurist vid Stockholms universitet?

   

   

  Avin: Hur är det att studera juridik?

   

   

  Moa: Vad får man göra på juristprogrammet?

   

   

  Maria: Varför ska man läsa juristprogrammet?

   

   

  Möt våra alumner

  Vartannat år görs en uppföljning av våra utexaminerade studenter (alumner) från juristprogrammet. I enkäten finns lite bakgrundsinformation, hur de upplevde utbildningen och hur det har gått för dem på arbetsmarknaden. Läs de senaste undersökningarna här:

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2018 (487 Kb)  

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2016 (1600 Kb)

  Enkätundersökning: Utexaminerade 2014 (1196 Kb)
   

   

 • Arbetsmarknad och karriär

  En jurist arbetar med att lösa juridiska problem samt tolkar lagar och avtal. Jurister ger expertutlåtande och kan representera företag, organisationer, grupper eller privatpersoner inom juridiska frågor.

  Arbetsuppgifterna kan se olika ut beroende på vilket juridiskt område och bransch du arbetar inom, men vanliga uppgifter kan vara att föra processer, att utreda, förhandla samt granska eller upprätta avtal och andra rättsliga handlingar. Jurister löser juridiska problem genom att samla in, bearbeta, tolka och tillämpa juridiskt material så som lagtexter, förordningar, avtal och vägledande beslut.

  Exempel på brancher där du kan arbeta som jurist:

  • inom rättsväsendet
  • bank och finans
  • försäkringsbolag
  • fastighetsförvaltning
  • vård och omsorg
  • utbildning
  • forskning
  • industri och handel
  • media och IT
  • internationella organisationer 

  Exempel på juridiska områden att arbeta inom:

  • processrätt
  • europarätt
  • affärsrätt
  • skatterätt
  • folkrätt
  • arbetsrätt
  • försäkringsrätt
  • immaterialrätt
  • sjörätt
  • miljörätt etc.  

  Jurister kan med andra ord vara anställda på allt ifrån mindre advokatbyråer till stora företag och organisationer inom den privata sektorn eller inom landsting, stat och kommun. Ungefär 40 % av alla yrkesverksamma jurister arbetar som domare, åklagare, advokater, företags-, förvaltnings- eller organisationsjurister.

  Arbetsmarknaden för jurister är god och beräknas var i balans beträffande tillgång och efterfrågan även på fem och tio års sikt.

  Läs mer om juristyrket och arbetsmarknaden på följande länkar:
  Arbetsförmedlingens yrkeskompass
  Jusek - läget på arbetsmarknaden

   

  Vad tycker arbetsgivarna om vår utbildning?

  År 2009 genomfördes en undersökning av hur arbetsgivare ser på juristutbildningen:

  Enkätundersökning: Arbetsgivare 2009 (301 Kb)

 • Kontakt

  Studentexpeditionen
  Studievägledare
  Studievägledare
  Studievägledare
  Biträdande studierektor/studievägledare
  Studierektor