Go to this page on our english site

Juristprogrammet

 • 270 hp

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier. Utbildningen leder fram till en juristexamen som ger behörighet till många juridiska yrken som till exempel domare, åklagare, advokat och kronofogde.

Studenter på en klippa vid Stockholms inlopp
Foto: Niklas Björling/Stockholms universitet

Som jurist har du en bred arbetsmarknad att välja på då juristutbildningen ger en god grund för arbete inom en rad olika områden inom såväl den offentliga som den privata sektorn. I den offentliga sektorn finns jurister främst inom rättsväsendet samt i statlig och kommunal förvaltning. Vanliga arbetsplatser inom den privata sektorn är advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och större företag.

Juristprogrammet är nio terminer och består av ett antal obligatoriska kurser som studeras enligt en given studieordning, samt specialkurser och examensarbete (30hp). Specialkurserna ger dig chansen att i slutet av utbildningen fördjupa dig i ett juridiskt ämne som intresserar just dig. Barnrätt, miljörätt, bolagsrätt, aktiemarknadsrätt, IT-rätt och migrationsrätt är bara ett litet urval av alla de specialkurser som går att välja på.

Se samtliga Juridiska institutionens specialkurser.

Vår utbildning är i hög grad internationellt inriktad och det finns goda möjligheter att läsa kurser utomlands. Dessa kurser är anpassade så att studierna skall kunna tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet, för att sedan eventuellt kunna väljas in i examen. 
 

Fil kand i rättsvetenskap


En möjlig etappavgång från juristprogrammet är Fil kand i rättsvetenskap på 180 hp (sex terminer) vilket är en examen på grundnivå. Utbildningen är lämplig för den som vill kombinera en del av programmet med andra studier på högskolenivå. Eftersom utbildningen i rättsvetenskap är en etappavgång så sker ansökan samt antagning till juristprogrammet. Efter juristprogrammets tre första terminer ansöker studenten om övergång till utbildningsprogrammet filosofie kandidat i rättsvetenskap.

Fil kand i rättsvetenskap ger en grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom offentlig förvaltning och näringslivet. Utbildningen inleds med juristprogrammets tre första terminer, därutöver läses valbara kurser(60 hp), kursen Juridisk metod (15 hp)samt ett examensarbete (15 hp). 

Läs mer om Filosofie kandidat i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen.


 

 • Programöversikt

   

  Se nedan i vilken ordning du läser kurserna på juristprogrammet. Genom att klicka på kursens namn länkas du till kursens hemsida vid institutionen där du hittar bl.a. schema och kursinformation som gäller för respektive kurs.

   

  År 1

   

  Termin 1

  Juridisk introduktionskurs  10,5hp
  Europarätt  7,5 hp
  Statsrätt  12 hp  Termin 2

  Civilrätt A  22,5hp
  Civilrätt B  7,5hp 

   

  År 2

   

  Termin 3

  Civilrätt C  10,5hp
  Civilrätt D  12hp
  Associationsrätt  7,5hp


  Termin 4

  Skatterätt  15hp
  Straffrätt  15hp

   

  År 3

   

  Termin 5

  Processrätt  18hp
  Folkrätt  6hp
  Internationell privaträtt  6hp


  Termin 6

  Rättshistoria  9hp
  Förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt  21hp

   

  År 4

   

  Termin 7

  Rättsinformatik  6hp
  Allmän rättslära  9hp
  Specialkurs  15hp


  Termin 8

  Specialkurs  30hp

   

  År 5

   

  Termin 9

  Examensarbete  30hp

   

 • Så ansöker du

   

  Juristprogrammet ges två gånger per år, det vill säga både på vårterminen och på höstterminen.
   

  Viktiga datum för anmälan:

  • senast 15 oktober inför vårterminen
  • senast 15 april inför höstterminen


  Ansökan sker via antagning.se, dit du även kommer om du klickar på knappen "Anmäl dig" på denna sida (denna syns endast då anmälan är öppen). Observera att det är viktigt att inte glömma att tacka ja till din plats på antagning.se när du har fått det första antagningsbeskedet.
   

  Obligatoriskt upprop för antagna

  Om du står som antagen till juristprogrammet i det andra och slutgiltiga antagningsbeskedet från antagning.se får du några veckor före terminsstart en kallelse från Juridiska institutionen till obligatoriskt upprop. Kallelsen sänds ut via e-post till den adress som du uppgivit på antagning.se. En viss andel reserver blir också kallade till upprop, ett så kallat obligatoriskt reservupprop. En kallelse till reservupprop är ingen garanti för att du kommer att bli erbjuden en plats.

  Det är först när du har tackat ja till din plats under uppropet/reservuppropet som du blir officiellt antagen och sedan registrerad på en kurs. Du måste med andra ord bevaka din plats både vid det första antagningsbeskedet från antagning.se och vid det obligatoriska uppropet/reservuppropet. Du kan inte tacka ja till en plats i efterhand eftersom din plats då har erbjudits någon annan.
   

  OBS! Den som inte närvarar personligen eller genom ombud vid upprop/reservupprop anses ha tackat nej till sin plats på kursen om inte laga förfall råder. Ett ombud kan vara en förälder, släkting, vän eller liknande och ombudet behöver inte ha fullmakt. Med laga förfall menas omständigheter utanför den enskildes kontroll, som t.ex. avbrott i allmänna kommunikationer eller plötslig sjukdom (läkarintyg krävs för aktuell dag). 

   

  Ansöka om tillgodoräknande

  Du som är nyantagen till juristprogrammet är välkommen med din ansökan om svenskt tillgodoräknande via e-post helst efter det att det 2:a antagningsbeskedet har kommit. Besked om tillgodoräknande lämnas då via e-post efter det att det obligatoriska uppropet har ägt rum. Läs mer om tillgodoräknanden här:  

  Information om tillgodoräknande för nyantagna (166 Kb) 

   

 • Mer information

   
 • Möt oss

  Möt våra studenter

   

  Avin: Hur är det att studera juridik?

   

   

  Moa: Vad får man göra på juristprogrammet?

   

   

  Maria: Varför ska man läsa juristprogrammet?

   

   

 • Kontakt

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen