Kulturella flöden och politiska förhållanden i Östasien, 7,5 hp

Om kursen

Större delen av Asien genomgår för närvarande en omfattande omvandlingsprocess, där det handlar om inte bara enskilda länders statsbyggnad utan också behovet av att utifrån förändrade sociokulturella villkor söka sig nya positioner i internationell politik. Kursens syfte är att identifiera historiska, kulturella och politiska konstellationer och analysera hur dessa speglas i dagens förhållanden. Uppbyggnaden av nya strukturer på nationell och regional nivå studeras och begreppet Asien problematiseras utifrån flera perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen