Östasiens historia, 7,5 hp

Om kursen

Syftet med kursen är att begreppsliggöra östasiatisk historia som en del av världshistorien och gå från en tidigare dominerande eurocentrisk mot en mer global historieskrivning, som innefattar inomregionala perspektiv på nationell identitet och historia och internationella relationer.

Studenterna tränas i att kritiskt kunna analysera japansk, kinesisk och koreansk historia (främst modern historia) och historieskrivning, politisk retorik och debatter om tradition kontra modernisering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen