Samtida kulturpolitik och identitet i Östasien, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar de dynamiska processerna inom de östasiatiska ländernas kulturpolitik och studerar hur dessa formar lokala, regionala, nationella och transnationella identiteter under en given period.

Kursens fokus ligger på aktuella kulturpolitiska strategier i de östasiatiska länderna för att möta de samtida utmaningarna i en tid då kultur betraktas som en nyckeldimension av globaliseringen. Som en bakgrund för att förstå aktuella inslag i kulturpolitiken och hur den har utvecklats i Japan, Kina samt Nord- och Sydkorea behandlas även prioriteringar under tidigare perioder.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen