Teori och metod i Asienstudier, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursens syfte är att fördjupa studentens kunskaper om relevanta teoretiska frågeställningar och den rådande akademiska debatten inom Asienstudier. Kursen lägger särskild tonvikt på relevanta metoder för tolkning och kvalitativa bedömningar inom det egna forskningsområdet. Studenterna läser interdisciplinär litteratur, inklusive akademiska källor på japanska, kinesiska eller koreanska, som berör nutida asiatisk kultur, samhälle, historia och politik.

I samråd med läraren skriver studenten en projektbeskrivning för ett examensarbete på avancerad nivå. Projektbeskrivningen presenteras vid ett seminarium.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen