Frågeställningar och tillvägagångssätt inom Östasienstudier, 7,5 hp