Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Mediekultur i Asien

  • 7,5 hp

Kursen introducerar den stora mängd ny engelskspråkig facklitteratur om Asien som medieregion. Den tillämpar ett kulturellt snarare än ett teknologiskt synsätt på media och lyfter fram aktörer och praktik för förmedling men också de förmedlande objektens beskaffenhet. Det teoretiska perspektivet är kulturstudier och mediestudier och praktisk betonar kursen underhållande fiktion i populär media som globalt förknippas med Asien och som spelar en central roll i nya franchise och fandom (till exempel animation, TV-drama, genrefilm, dataspel, populärlitteratur, underhållningslitteratur etcetera) Medan tonvikten ligger på det 21a århundradet anses även den historiska bakgrunden vara av betydelse.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Kursupplägg

    Undervisning

    Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.