Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Mediekultur i Asien

Kursen introducerar den stora mängd ny engelskspråkig facklitteratur om Asien som medieregion.

Den tillämpar ett kulturellt snarare än ett teknologiskt synsätt på media och lyfter fram aktörer och praktik för förmedling men också de förmedlande objektens beskaffenhet.

Det teoretiska perspektivet är kulturstudier och mediestudier och praktisk betonar kursen underhållande fiktion i populär media som globalt förknippas med Asien och som spelar en central roll i nya franchise och fandom (till exempel animation, TV-drama, genrefilm, dataspel, populärlitteratur, underhållningslitteratur etcetera) Medan tonvikten ligger på det 21a århundradet anses även den historiska bakgrunden vara av betydelse.

 • Kursupplägg

  Kursen belyser bland annat centrala koncept som kultur och media samt hur dessa förhåller sig till varandra.

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursplanering och resurser för VT23 finns i läroplattformen Athena.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Kursen examineras genom 3 skriftliga uppgifter samt 2-3 muntliga  presentationer under kursens gång.

  Examinator

  Jaqueline Berndt

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Asiens språk och kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Telefon: 08-16 27 22