Mediekultur i Asien, 7,5 hp

Om kursen

Kursen introducerar den stora mängd ny engelskspråkig facklitteratur om Asien som medieregion. Den tillämpar ett kulturellt snarare än ett teknologiskt synsätt på media och lyfter fram aktörer och praktik för förmedling men också de förmedlande objektens beskaffenhet. Det teoretiska perspektivet är kulturstudier och mediestudier och praktisk betonar kursen underhållande fiktion i populär media som globalt förknippas med Asien och som spelar en central roll i nya franchise och fandom (till exempel animation, TV-drama, genrefilm, dataspel, populärlitteratur, underhållningslitteratur etcetera) Medan tonvikten ligger på det 21a århundradet anses även den historiska bakgrunden vara av betydelse.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen