Japanska I, 30 hp

Om kursen

Kursen ger en översiktlig orientering om det japanska samhället och kulturen i historia och nutid, samt omfattar grundkunskaper inom de fyra språkfärdigheterna: muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen