Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska III

 • 22,5 hp

Kursen ger vidgade kunskaper inom muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II. Den vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
 • Kursupplägg

  Delkurser

  Grammatik, 4 hp
  Textläsning, 4 hp
  Praktisk språkfärdighet III, 6 hp
  Kanji III A, 2.5 hp
  Kanji III B, 2.5 hp
  Situationsbaserad muntlig språkfärdighet I, 3.5 hp

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt