Japanska III, 22,5 hp

Om kursen

Kursen ger vidgade kunskaper inom muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att förstärka och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I och Japanska II. Den vidareutvecklar förmågan att uttrycka sig muntligt i diskussioner och presentationer på japanska samt fördjupar förmågan att läsa, skriva och analysera japanska texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen