Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Japanska IV

 • 22,5 hp

Kursen ger vidgade kunskaper i de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II och Japanska III.

Den befäster och vidareutvecklar förmågan att delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på högre medelnivå. Dessutom utvecklas förmågan att referera och analysera olika typer av texter.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  1. Grammatik IV 3,5 hp
  Modulen befäster och vidareutvecklar kunskaperna i japansk grammatik och tillämpningen av satsanalys på högre medelnivå.

  2. Textläsning II 3,5 hp
  Modulen vidareutvecklar förmågan att läsa, referera och översätta autentiska japanska texter.

  3. Praktisk språkfärdighet IV, 4 hp
  Modulen fördjupar förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt på medelsvårt japanskt vardagsspråk och att tillämpa sina grammatiska kunskaper på högre medelnivå.

  4. Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II, 3 hp
  Modulen övar förmågan att kommunicera på medelsvårt japanskt vardagsspråk i olika sociala situationer och inom olika ämnesområden.

  5. Kanji IV A, 3 hp
  Modulen lär ut ytterligare ca 110 kanjitecken samt övar studenten i att läsa och skriva med kanjitecken på japanska på högre medelnivå inom olika ämnesområden.

  6. Kanji IV B, 3 hp
  Modulen lär ut ytterligare ca 110 kanjitecken jämfört med Kanji IV A samt övar studenten i att läsa och skriva med kanjitecken på japanska på högre medelnivå inom olika ämnesområden.

  7. Textanalys 2,5 hp
  Modulen uppövar förmågan att utifrån autentiska japanska texter skriva en textanalys samt på svenska ge feedback på andra studenters analyser.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursaplanering och resurser

  Kursinformation, upplägg och litteraturlistor finns i läroplattformen Athena.

  Obervera att endast registrerade studenter har tillgång till resurser som PDF dokument i Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Japans språk och kultur?

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Hanna Kritz
  Rum 111, Kräftriket 4B
  Telefon: 08-16 27 22