Japanska IV, 22,5 hp

Om kursen

Kursen ger vidgade kunskaper i de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, II och III. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på högre medelnivå. Dessutom utvecklas förmågan att referera och analysera olika typer av texter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen