Japanska IV, 22,5 hp

Kursen ger vidgade kunskaper i de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, II och III. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att delta i diskussioner och debatter samt att genomföra presentationer på japanska på högre medelnivå. Dessutom utvecklas förmågan att referera och analysera olika typer av texter.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Kursupplägg

Delkurser

  • Grammatik IV 3,5 hp
  • Textläsning II 3,5 hp
  • Praktisk språkfärdighet IV, 4 hp
  • Situationsbaserad muntlig språkfärdighet II, 3 hp
  • Kanji IV A, 3 hp
  • Kanji IV B, 3 hp
  • Textanalys 2,5 hp 

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och individuella övningar. Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen