Japanska V, 30 hp

Om kursen

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som inhämtats på Japanska I, Japanska II, Japanska III och Japanska IV. Den befäster och vidareutvecklar förmågan att aktivt delta i diskussioner och

debatter samt att genomföra presentationer på japanska på lägre avancerad nivå, vilket motsvarar nivån mellan graderna N2 och N1 i Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen